aangespoeld

Aangespoeld vanuit de Noordzee; wier, kwal, steen, schelp van een mossel, zeester en bakstenen. Foto’s zijn gemaakt door MrgrtTkkn.

zonlicht

Verandering van licht binnen 1,5 uur. Foto’s zijn gemaakt op het strand van Renesse door MrgrtTkkn.

natuurontwikkeling aan de kust

De duinen worden bedreigd door een stijgende zeespiegel en door de afslag van zand bij stormen. Hierdoor komt het achterliggende land in gevaar. Door zand op te spuiten vanuit zee wordt het strand verbreed en is er meer materiaal voor nieuwe duinvorming. Daarnaast is het tevens mogelijk om op sommige …