natuurontwikkeling aan de kust

posted in fotografie

natuurontwikkeling aan de kust


De duinen worden bedreigd door een stijgende zeespiegel en door de afslag van zand bij stormen. Hierdoor komt het achterliggende land in gevaar. Door zand op te spuiten vanuit zee wordt het strand verbreed en is er meer materiaal voor nieuwe duinvorming. Daarnaast is het tevens mogelijk om op sommige plaatsen aan natuurontwikkeling te gaan doen zoals in de kerf tussen Schoorl en Bergen aan Zee. bron

Foto’s zijn gemaakt op het strand van Schoorl door MrgrtTkkn.