into nature

Into Nature – Out of Darkness is te bezoeken tot en met 16 september, meer informatie, zie: https://intonature.net/ Foto’s zijn gemaakt door MrgrtTkkn

Nationaal Park De Biesbosch

De Biesbosch of Biesbos is de benaming voor een aantal riviereilanden en zand- en slikplaten in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, gelegen tussen de rivieren Boven-Merwede en Amer en doorsneden door de kunstmatige rivier de Nieuwe Merwede. Het is een zoetwatergetijdengebied met kreken en wilgenvloedbossen. Aan oostzijde wordt het …

dauw

Dauw is een vorm van neerslag die ontstaat als waterdamp in de lucht op vaste voorwerpen condenseert. bron Foto’s zijn gemaakt door MrgrtTkkn